GSF85 banner-650

          — Bango saradai! mi-a strigat căpitanul balenierei scoţându-şi şapca soioasă de pe cap.

          N-am înţeles ce vrea să-mi spună. Mi-am lăsat carabina cu ţeava-n jos şi l-am salutat la rândul meu. Aducea cu el Marea Balenă Albastră. Burtoasa-i corabie de-abia înainta în golf.

          — Bango saradai! mi-a şoptit Elbina, proprietăreasa de la Patul de Argint.

          — Bango saradai, mi-a aruncat printre dinţi Montgolferrer, comandantul dirijabilului galben care tocmai trecea fâşâind pe deasupra orăşelului nostru.

          — Bango saradai! mi-a strigat vesel Patrowsky care tocmai cobora din fuzeea lui marţiană.

          I-am zâmbit larg. L-am privit cruciş. El m-a bătut amical cu trompa-i argintie pe umăr.

          — Bango saradai! am urlat eu văzându-l pe şerif călare pe un pterodactil virtual.

          Şeriful s-a supărat foarte tare că l-am luat peste picior. M-a digitalizat pentru două luni şi jumătate. Când s-a întors din Pataggonia, Montgolferrer m-a scos pe cauţiune. Cum m-a văzut ieşind pe poarta închisorii, mi-a strigat râzând:

          — Bango saradai!

          Iar eu i-am tras un pumn în nas.