Nori negri, zămisliți parcă din aburi de smoală, țineau sub întunecimea lor luna și stelele deopotrivă. Privirea de om nu izbutea să străpungă puterea nopții mai mult de câțiva coți. Oștirea mărețului general turc Yuzum Selim-Bei mărșăluia descumpănată în retragere. Fiecare dintre luptători lua urma celui din față, aidoma unei...