Redactor sef: Alexandru LAMBA
Redactor sef-adj.: Teodora MATEI
Redactia: Adina AILOAIEI, Marcel GHERMAN,
Bogdan S. POPESCU, Sorin Catalin TRASCU

Contributii grafice: John DOBRO
Editor / Director: George SAUCIUC
Posts tagged "numarul 32"

Polaris

           Prin fereastra dinspre miazănoapte a camerei mele, Steaua Polară străluceşte cu o lumină stranie.  Necontenit, prin orele infernale de întuneric, scânteiază acolo. Iar toamna, când vânturile boreale se tânguie şi se dezlănţuie, iar copacii cu frunze roşiatice ai mlaştinii îşi şuşotesc unii altora sub cornul în descreştere al Lunii, mă...

Întunericul sinelui (II)

           Cum scara nu avea balustrade şi treptele erau ciobite pe alocuri, Darkmound avea senzaţia că din clipă în clipă avea să alunece în gol. Nu-i era teamă că s-ar fi lovit în cădere, ci să nu nimerească în mijlocul vreunui grup de drăcuşori, pe care ar fi trebuit să-i bată...

Câteva considerente cu privire la Premiul Nobelul pentru Literatură

            Luna trecută, Academia Suedeză i-a oferit Premiul Nobel pentru Literatură scriitoarei canadiene Alice Munro,  o scriitoare care s-a făcut remarcată prin povestirile sale scurte. Deşi fără prea mari şanse la câştigarea prestigiosului premiu, printre posibilii concurenţi s-au aflat şi scriitori  care cochetează cu fantasticul ori ştiinţifico-fantasticul. Şi cu cât...

Regina

            Sunt preluat de o furnică. Corpul doar în aparenţă firav susține un cap disproporționat de mare. Culoare înguste și tubulare mi se deschid înainte. Din pereții netezi izvorăște o lumină slabă, difuză.           După un timp, culoarele se lărgesc și numărul creaturilor crește.           În sfârșit, cred, am ajuns...

Grădinarul

          La început a fost senzaţia. Senzaţia de spaimă care te ia în braţe şi te sufocă ori de câte ori păşeşti dincolo de pragul unui spital supra-aglomerat. Iar eu tocmai păşisem într-unul de campanie. Duhoarea din sala de aşteptare depăşea limitele admisibile. Amânasem pe cât posibil să ajung pe mâna măcelarilor...

Fractalii între ştiinţele reale şi cele umaniste

          Dr. Olesea Gîrlea           Dr. Sergiu Cogut           Institutul de Filologie           al Academiei de Ştiinţe a Moldovei                     Este bine ştiut faptul că termenul fractal apare în anul 1975 fiind utilizat de B. Mandelbrot în lucrarea sa Cât de lungă este coasta Marii Britanii. Etimologic fractalul se regăseşte...

Două minute

            Două minute. Am întârziat deja două minute… dar aproape că am ajuns la sala domnului Albertein. Întotdeauna m-am întrebat de ce sala aceasta, laboratorul de fizică, cel mai important, este la etajul cinci al Universităţii. Când am intrat în sală, Albert, aşa cum ii spunem noi, studenţii, tocmai începuse lecţia. S-a uitat la...

Eliberarea trandafirilor

            Un tip straniu străbătea o străduţă umbrită de clădirile ei înalte, păşind încet, ritmic. Purta un joben negru, un pardesiu puţin şifonat, cu nasturi argintii şi o umbrelă cu câteva găuri minuscule( ţinând-o cu mână stângă, învelită de o mânuşă gri , cu vârful umbrelei despicând stratul subţire şi moale de zăpadă). La...

Ioana Vişan – Efectul de Nautil

            Încă de la debutul său în revista Nautilus în numărul 18/iulie 2008, Ioana Vişan a reprezentat o prezenţă constantă în revistele şi antologiile dedicate genului, aşa că apariţia ei în volum nu trebuie să ne mire, aceasta venind ca urmare logică a unei evoluţii statornice şi convingătoare.           Efectul de Nautil, căci despre...

Ultima suflare

Mântuirea şi dezastrul sunt cam acelaşi lucru.           (Stephen King)                       O ploaie al naibii de rece cădea cu repeziciune pe pământul mocirlos. Stropii grei se izbeau de asflatul ud, tulburând apa din băltoacele uriaşe. Norii negri domneau pe cer ca la ei acasă şi un vânt monstruos se comporta de parcă el...

Focurile

                 Nimic. Nici într-o parte, nici în cealaltă. În amurgul rece, doar şinele-i purtau monoton privirile, pierzându-se printre brazi. În zare, de la nord şi până în punctul în care soarele tocmai cobora după orizont, şirul lung de creste ale munţilor Sayan străjuia colţuros şi înzăpezit, prevestind asprimea iernii ce-avea, dintr-o zi...

Fiară

            Cunosc pădurea ca pe propriile palme, însă toată cunoaşterea nu-mi foloseşte la nimic acum. Alerg sau, mai degrabă, mă împleticesc orbeşte prin desişul negru ca smoala. Trunchiurile groase ale copacilor mi se pun de-a curmezişul, iar frunzele umede îmi înşeală paşii şovăielnici.           Alunec de câteva ori, dar de...


Arhiva revistei Gazeta SF este găzduită și întreținută de echipa revistei online Galaxia 42.